Orezivanje goji sadnica u 4. godini

Orezivanje goji sadnica u 4. godini smo ponovo sami uradili i doneli neke novine. One se odnose na principe visine, širine i vezivanja. Pokušali smo unaprediti naše sadnice tako da u 4. godini prinos bude još veći.

Orezivanje goji sadnica u 4. godini Read More »