Iskusniji za još jednu godinu, ulazimo u 4. sezonu uzgoja goji bobica. Naše Poljoprivredno gazdinstvo “Bašić” nalazi se u selu Mala Bosna, nadomak Subotice. Uzgojem goji bobica počeli smo se baviti 2013. godine kada smo u maju zasadili našu malu plantažu od 231 goji sadnice.

Vrsta goji bobica GB1 koju smo i mi zasadili je žbunastog oblika. Od samog početka uzgoja postojalo je mnogo nejasnoća u vezi održavanja zasada goji bobica: kako ih zaštiti, prihraniti i na kraju krajeva orezivati. Međutim, nakon tri godine iskustva možemo reći da smo uspeli pronaći formulu koja obezbeđuje kvalitetan proizvod i visok prinos.

Orezivanje goji sadnica u 4. godini smo ponovo sami uradili i doneli neke novine. One se odnose na principe visine, širine i vezivanja. Pokušali smo unaprediti naše sadnice tako da u 4. godini prinos bude još veći. Prilikom orezivanja goji sadnica, obratili smo pažnju na mnoge detalje koje smo tokom prošlih godina zapazili i koji su se pokazali kao konstante u rastu GB1 žbuna.

Princip visine podrazumeva da se teži formirati žbun na visinu od oko 180 do 200 cm. Svakako da na taj način proširujemo prostor za povećanje prinosa. Sa druge strane, nove bočne grane koje svake godine izrastu uvek padaju na dole zbog težine ploda koji je na grani. U takvim okolnostima, visina žbuna će omogućiti da grane prirodno padaju na dole, a da ne dotiču zemlju.

Princip širine odnosi se na razvlačenje žbuna u redovima, takozvani “špalir”. Prilikom sadnje smo dobili preporuku da se sadnice sade na rastojanju 3 x 3, tj. 3 metra između redova i 3 metra između sadnica u jednom redu. Zanimljivo je primetiti da se Nemačkoj predlaže sadnja goji sadnica žbunaste vrste na razmak od 3 x 0.6 m, tj. 3 metra između redova i 0.6 metara između sadnica u jednom redu. Nakon 3 godine iskustva, slobodni smo reći da su i prvi i drugi predlog pomalo “ekstremni”. Razmak između sadnica od 3 metra u jednom redu stvara dosta prostora koji ostaje neiskorišten, a razmak od 0.6 metara imeđu sadnica može biti možda mali u kasnijim godinama kada se žbunovi razviju. Mi smo na našoj plantaži promer smanjili na 2.5 x 2.5 m zbog ograničenog prostora, međutim nakon 3 godine iskustva smatramo da mi razmak između sadnica u jednom redu optimalno mogao da se kreće oko 1.5 metara. Zato naš princip širine  podrazumeva da se što bolje iskoristi taj prostor između sadnica u jednom redu i na taj način poveća prinos po jednom goji žbunu.

Princip vezivanja grana nam olakšava da lepo formiramo žbun, tj. da što bolje namestimo grane kako bi svaka od njih imala dovoljno prostora za bujanje. Način vezivanja koji smo ove godine primenili nije inovativan, međutim njegova primena na goji sadnicama jeste. Novi sistem će sam pozati svoju praktičnost tokom godine, stoga ćemo budno pratiti šta se dešava sa sadnicama kad krene njihova vegetacija.

Pozdrav i svako dobro.

Scroll to Top