Započelo cvetanje goji bobica

Karakteristično za godži bobice je da period cvatanja i sazrevanja bobica kod njih traje poprilično dugo. Prošle godine smo poslednju berbu imali 18. decembra.