Žica za bolju prozračnost žbuna goji bobica

Nakon jednogodišnjeg iskustva na poslovima uzgajanja goji bobica, odlučili smo se na nove korake kako bi poboljšali kvalitet naše proizvodnje. U tu svrhu smo započeli postavljanje stubova za žicu po redovima.

Iako je 2013. bila prva godina naših sadnica, uvideli smo nekoliko problem za koje smo smatrali da ih treba što pre rešiti. Lisnata masa u kombinaciji sa poprilično velikim brojem goji bobica je uticala da grane polegnu na zemlju. To je bio uzrok nekoliko problema: goji bobice nisu dobijale dovoljno svetlosti, sadnice su bile izložene lakšem uticaju bolesti, a branje goji bobica je bilo izuzetno otežano, pa samim tim i poprilično sporo.

Da bismo rešili taj problem u drugoj godini, započeli smo postavljanje stubova za žicu po redovima. Razmak između stubova je u proseku 7.5 metara. U narednom periodu ćemo postaviti i žicu, a prvi nivo će ići na visinu od 40-50 cm od zemlje.

Scroll to Top