Orezivanje goji sadnica u 3 godini velika nepoznanica!

Nova sezona uzgoja goji bobica nam donosi nove izazove i pitanja na koje moramo što pre pronaći relevantne odgovore. Lepše vreme, koje nam polako dolazi, nagoveštava da morate obaviti orezivanje goji sadnica. Kao što smo već naglašavali, na internetu su prisutni brojni sadržaji vezani za orezivanje goji sadnica stablastih vrsta. Svi mi koji uzgajamo goji sadnice žbunaste vrste ostavljeni smo da se snalazimo kako znamo i umemo. Raspitivali smo se kod stručnih osoba kako bismo dobili savete o orezivanju goji sadnica u trećoj godini. Odgovori su bili nesigurni i površni. Goji sadnice su još uvek nove na našim podnebljima i malo ko može sa sigurnošću da predloži adekvatan način orezivanja ove žbunaste vrste. S obzirom da orezivanje goji sadnica treba obaviti što pre (kraj februara i početak marta), odlučili smo se osloniti na iskustvo koje smo stekli u prve dve godine uzgoja i samostalno definisati način orezivanja. Posmatrajući kako se biljka ponaša u predhodnim godinama, došli smo do najboljeg rešenja za uslove na našoj plantaži goji bobica u Maloj Bosni.

Orezivanje goji sadnica u skladu sa postavljenom žicom u redovima

Važno je napomenuti da smo na našoj plantaži goji bobica u drugoj godini postavili žicu u redovima kako bi obezbedili lakše formiranje žbuna, bolju prozračnost i sprečavanje savijanje grana na zemlju. U skladu sa takvim uslovima uzgoja smo u 3 godini započeli orezivanje goji sadnica. Svaka sadnica zahteva 5 – 10 minuta ako je jedan osoba orezuje. Predlažemo Vam da sve orezane grane pokupite i odložite na posebno mesto.

Orezivanje goji sadnica u trećoj godini uzgoja treba da Vam omogući formiranje drugog nivoa žbuna, pomoću kojeg će te formirati veću krošnju u odnosu na predhodnu godinu, a samim tim i ostvariti veći prinos po jednoj goji sadnici. Nakon orezivanja goji sadnica važno je odmah obaviti zimsko prskanje, o čemu će biti reči u sledećem našem prilogu. Sa tim je završena prva faza poslova na plantaži goji bobica.

 

Scroll to Top