Poslovi na plantaži goji bobica

Uzgoj goji bobica iziskuje izuzetno mnogo vremena tokom godine da bi plantaža bila adekvatno održavana i da bi se obezbedio visoki prinos goji bobica. Jedna od bitnijih stvari je postavljanje žice u redovima kako bi grane uspeli odići od zemlje. U takvim uslovima javljaju neophodno je skreniti pažnju na nekoliko poslova koji se tokom čitave godine moraju obavljati i na taj način postići željene ciljeve prinosa i kvaliteta. Te poslove ćemo predstaviti u kratkim crtama.

1. Sečenje izdanaka

Sadnice goji bobica, vrste GB1, imaju jak korenov sistem i vrlo lako se razvijaju u žbun. Tokom cele godine iz korenovog sistema rastu izdanci koje je potrebno uklanjati. Njihovo eliminisanje važno je iz nekoliko razloga. Prvo, izdanci odvlače snagu od glavnog žbuna. Drugo, preko njih se bolesti lakše prebace na glavne grane. Treće, ukoliko se ovi izdanci ne uklone, pristup sadnici i bobicama će tokom branja biti poprilično ograničen.

2. Podizanje grana na žice

Grane na sadnicam goji bobica kada su u punoj vegetaciji i kada je na njima veliki broj bobica, one postaju izuzetno teške i lako lomljive. Često se zna desiti da se od težine odvoje od osnovne grane sa koje rastu. Zato je potrebno grane goji bobica podići na postavljenu žicu i na taj način ih zaštiti od lomljenja. Prednost se takođe ogleda u tome što grane ne leže na zemlji i manja je verovatnoća da će bolest preneti njih, a pored toga se stvaraju uslovi da se trava može lakše uklanjati oko sadnice.

3. Zaštita i prihrana goji bobica

Prvo se mora uzeti u obzir da li je plantaža u organskoj ili konvencionalnoj proizvodnji. U odnosu na to, biraju se sredstva koja će biti dozvoljena za zaštitu i prihranu. Važno je napomenuti da se na plantažama goji bobica često javljaju bolesti plamenjače i pepelnice.

4. Formiranje žbuna

Na slikama se vidi razlika između žbuna na kome grane padaju na zemlju i žbuna na kome su grane odignute od zemlje. Takođe možete primetiti da su osnovne grane žbuna koje idu iz zemlje čiste od listova i bočnih grana do visine od 40 cm. Na taj način smo još više obezbedili da grane što više budu odvojene od zemlje.

5. Eliminisanje trave

Konstantno eliminisanje trave između sadnica i između redova omogućava da vam je plantaža čista i tada će jedino sadnice koristiti sve hranljive materije iz zemlje.

Scroll to Top