PROCEDURA SADNJE ZA GOJI BOBICE

Sadnja plantaže bilo kojeg voća zahteva određene pripreme koje se razlikuju u zavisnosti od biljne kulture koju želimo zasaditi. S obzirom da sam 10. maja 2013. godine zasadio goji bobice na plantaži u Maloj Bosni, želim Vam preneti to iskustvo u kratkim crtama. U tekstu ispod navodim pet koraka na koje bi trebali obratiti pažnju kada bude sadili Vaše goji bobice. Nakon 3 godine iskustva i rada sa bobičastim voćem Lycium barbarum napravili smo naš asortiman proizvoda koji možete pogledati i poručiti na stranici PROIZVODI. Za više informacija o blagotvornosti goji bobica posetite našu stranicu SVE O GOJI BOBICAMA. 

1. PRIPREMITI PARCELU

Sam početak pripeme zemljišta na kojoj će biti zasađena plantaža zahteva možda i najduži period. Među prvim koracima bi trebalo da odlučite da li ćete planiranu parcelu ograditi? Mislim da je to dobro uraditi kako bi se plantaža zaštitila od neželjenih “posetilaca”. Sledeća odluka koja bi trebali da donesete je da li želite organsku ili konvencionalnu proizvodnju za Vaše goji bobice? Na osnovu odabrane opcije možete pristupiti pripremi samog zemljišta. Ukoliko se odlučite za organsku, mogućnost da obogatite zemljište je stajsko đubrivo ili neki od preparata u okviru organske proizvodnje, dok se kod konvencionalne proizvodnje možete odlučiti i za neku od preporučenih kombinacija veštačkog đubriva. Nakon toga zemljište treba dobro usitniti kako bi se moglo što lakše i preciznije postaviti folija.

2. POSTAVITI FOLIJU I TRAKU ZA NAVODNJAVANJE

Postavljanje folije za sadnju voćnjaka nije baš uobičajena procedura. Međutim, ovakav način sadnje Vam pruža određene prednosti o kojima bi trebali razmisliti. Goji bobice koje sam kupio za svoju plantažu su veoma male kada se dobiju od dobavljača. Nalik su palanti paprike. Vrlo su nežne i krhke. Postavljanjem folije zaštićujete sadnice u prve 2-3 godine od korova, nagle promene temperature, suše i dr. Folija se postavlja sa specijalnom mašinom, tzv. “Folijarka” i sam proces postavljanja je dosta zahtevan. Zemlja mora biti dobro usitnjena kako bi priključna mašina folijarka mogla da prikupi dovoljnu količinu zemlje pod “banak” (visina izdignute folije pod kojom je nakupljena zemlja). Ako zemlja nije dovoljno usitnjena, postoji opasnost da mašina ne uspe formirati željenu visinu banka sa zategnutom folijom. Mašina folijarka postavlja istovremeno i foliju i traku za navodnjavanje koja se nalazi ispod folije.

3. IZBUŠITI BUNAR I SPROVESTI GLAVNI VOD SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Iskustvo nam govori da je sistem za navodnjavanje veoma bitna stavka prilikom sastavljanja biznis plana u voćarstvu. Ono omogućuje da biljaka dobije dovoljnu količinu vode bez obzira na vremenske prilike tokom leta. Pored toga, na sistem za navodnjavanje se može ugraditi “Venturi” cev pomoću koje možete pustiti i komponentu prehrane za voćke da teče kroz kompletan sistem navodnjavanja i tako direktno stiže do samog korena biljke. U zavisnosti od jačine motora na bunaru i veličine parcele koju navodnjavamo, možemo kontrolisati intenzitet navodnjavanja sa slavinama koje se montiraju na početku svakog reda. Navodnjavanje za goji bobice se u početku sprovodi pomoću traka za navodnjavanje, a kasnije, kada biljke stasaju možete upotrebiti cevi na koje će se postaviti slavine za svaku stabljiku.

4. ZASADITI GOJI BOBICE

Kada smo izvršili kompletnu pripremu zemljišta, folije i sistema za nodnjavanje, pristupamo sadnji stabljika. Goji biljka se sadi na razmaku između sadnica od 2 do 3 metra. Razmak između redova se takođe preporučuje na razdaljinu od 2 do 3 metra. U koliko planirate prolaziti traktorom između redova, onda širinu trebate prilagoditi Vašoj mehanizaciji sa kojom ćete raditi. Prilikom sadnje možete koristiti i neke preparate koji se stavljaju u podnožje korena kako bi se stabljika na samom početku ubrzano razvila.

5. PROCES PRAĆENJA SADNICA

Po završetku sadnje trebali bi voditi računa o odgovarajućem intenzitetu zalivanja. Nedostatak vode može da prouzrokuje zavrtanje listova prema unutra, dok veća količina vode može da izazove da listovi poprimaju žutu boju. Takođe trebate imati u obziru da se goji biljka poprilično brzo razvija i raste, pa bi tokom celog perioda vegetacije trebalo uklanjati grane koje su višak u planiranoj formi goji stabljike.

Možete pratiti naše POSLOVI NA PLANTAŽI i gde objavljujemo sve aktivnosti vezane za uzgoj goji bobica.

Srdačno,

Nikola Bašić

Scroll to Top