Pregledajte svoje goji bobice kako bi na vreme sprečili širenje pepelnice.

Upozoravamo Vas da je moguća pojava pepelnice na plantažama goji bobica zbog čestih izliva kiše u proteklom peridu. Na našoj plantaži smo 31.05. zapazili da je od pepelnice zaražena trava koja se nalazi između redova. Na sadnicama, tj. na listovima goji bobica još uvek nema znakova pepelnice jer smo je preventivno zaštitili sa preparatima Armora i Humisin. Zaštitu od pepelnice treba obaviti sa preparatima na bazi sumpora. U nastavku sledi kratak opis pepelnice sa svim njenim karakteristikama.

Opis: Pepelnica (oidium) se javlja na svim zelenim delovima, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog čega je i dobila ime pepelnica. Na lišću se ova prevlaka javlja i s lica i s naličja. Napadnuto mlado lišće se deformira, a često i suši. Opasnost od pepelnice može zadesiti i goji bobice. Mlade bobice se u cijelosti pokrivaju sivopepeljastom prevlakom, smežuraju se i suše. Kod kasnijih zaraza bobice često pucaju, što je jedan od glavnih simptoma za pepelnicu.

Štetnost: Pepelnica (oidium) je američkog porekla. Zapažena prvi put u Engleskoj 1845. godine, brzo se raširila u Evropi, da bi već 1850. zahvatila Sredozemlje, a potom i Afriku i Australiju. Pepelnica je i danas u mnogim vinogradarskim rajonima, naročito toplih krajeva, vrlo ozbiljna bolest, često opasnija od peronospore.

Biologija: Sivopepeljastu prevlaku čini površinski splet micelije, na kome se razvio konidijski stadijum opisan kao Oidium Tuckeri. Konidije vrše sekundarne zaraze u toku čitave vegetacije. U drugoj polovini leta i početkom jeseni u pepeljastoj se prevlaci razvijaju loptasta telešca crne boje – peritecije, koje predstavljaju organe za prezimljivanje. Peritecije u toku proleća, za vreme kiše, pucaju. Iz njih se oslobađaju askusi i askospore, koje stvaraju primarne zaraze. Micelija razvijena iz askospora daje prvu generaciju konidija i tako se dalje odvija razvojni ciklus parazitne gljive. U toku leta neki ogranci micelije prodiru u unutrašnjost pojedinih pupoljaka i tu prezime.

Za klijanje konidija nije potrebna voda, čak ni veća relativna vlažnost vazduha. Otuda pojava da se pepelnica širi i za sušnih ljetnih perioda. Međutim, ukoliko je vlažnost vazduha veća i temperatura povoljna, utoliko će se pepelnica intenzivnije razvijati. Inače razvoj parazita je moguć na temperaturama između 5 i 35°C, sa optimumom oko 26°C.

 

Scroll to Top