ZABORAVILI STE DETALJE?

OREZIVANJE GOJI SADNICA

OREZIVANJE GOJI SADNICA ŽBUNASTE VRSTE GB1

Orezivanje goji sadnica je izuzetno važna tema kojoj treba pristupiti što konkretnije i preciznije da bi si na taj način izbegle sve neželjene stvari vezane za uzgajanje goji bobica. U predhodnim godinama je na internetu vladala velika rasprava oko pravilnog načina orezivanja. Pre svega je neophodno razgraničiti dve osnovne vrste goji bobica. To je stablasta vrsta goji bobica NQ1 koja se najviše uzgaja u Kini. Druga vrsta je stablasta vrsta goji bobica GB1 koja je prilagođena za naše područje i klimu. Na internetu se mogu pronaći iscrpna objašnjenja kako orezivati i formirati stablastu vrstu. Međutim, kod žbunaste vrste je bilo mnogo nepoznanica oko pravilnog orezivanja. Iz iskustva mogu da potvrdim na koje detalje treba obratiti pažnju kada pristupate orezivanju goji sadnica.

Na slikama ispod su prikazani koraci koje treba pratiti prilikom orezivanja goji sadnica GB1 kako bi se pravilno formirao žbun koji će donositi maksimalan rod. Orezivanje goji sadnica sam razdvojio za svaku godinu posebno, tako da svako može pronaći odgovore oko orezivanja bez obzira u kojoj se godini njegova plantaža goji bobica nalazi. Ukoliko imate još nekih pitanja, ili smatrate da bi trebalo još nešto dodati, budite slobodni da me kontaktirate i kažete Vaše predloge.

OREZIVANJE GOJI SADNICA GB11 GODINA

Ako ste se odlučili da zasadite vrstu goji bobica GB1 i niste sigurni kako se orezuje, onda ste na pravom mestu. Varijetet GB1 je žbunasta vrsta goji bobica koja ima specifičan način orezivanja. Uglavnom se na internetu mogu pronaći slike i primeri orezivanja stablaste vrste goji sadnice, gde se preporučuju cilindrični način formiranja grana. Kod žbunaste vrste je drugačije. U sledeća tri koraka sam napomenuo sve bitne stvari vezane za prvu godinu. Želim naglasiti da bi najbolje bilo kada bi mogli razvući žicu u redovima. Prva neka bude na visini od 40 cm. Kada osnovne grane sadnice koje ste odabrali dostignu tu visinu, privežite ih na žicu i usmerite na stranu koju želite. Najbolje je od samog početka usmeravati mlade grane da bi kasnije, kada one odrvene, što bolje mogli formirati pravilan žbun koji će obezbediti maksimalan prinos. Ako se grane ne privezuju na žicu, one će vrlo brzo od težine lisnate mase i ploda da polegnu na zemlju. To nije dobro iz više razloga, jer na taj način goji bobice ne dobijaju dovoljno sunca, a i sa zemlje lakše mogu da pokupe bolesti, koje se lako i brzo šire po ostalim sadnicama goji bobica.

SADNJA

Goji sadnice GB1su žbunasta vrsta goji bobica, roda Lycium barbarum. Od dobavljača dobijaju u malim plastičnim časama sa već razvijenim korenskim sistemom. Prilikom sadnje važno je slediti uputstva dobavljača sadnica. To podrazumeva postavljanje sistema za navodnjavanje, folije u redovima i korišćenje preparata za jačanje mlade biljke. Navodnjavanje puno znači u nedostatku vlage i kiše tokom leta. Folija služi da zaštiti biljku u prve 2 godine dok se ona ne razvije. Preparati su pomoćno sredstvo u fazi razvoja goji stabljike. Oni pomažu da se biljka što pre prilagodi zemljištu. Sadnja se vrši na predloženi razmak od 3 x 3 metra. Razmak se može smanjiti u zavisnosti od uslova i prostora na parceli.

OREZIVANJE

Goji sadnice vrste GB1 treba orezivati tokom cele godine kako bi mogli kontrolisati formiranje pravilnog žbuna koji će doneti maksimalan prinos. Na početku prve godine goji sadnicu treba pustiti da se razvija i raste. Kada dostigne visinu od oko 50 cm izvršite prvo orezivanje gde će te zadržati od prilike 6 najjačih stabljika koje izlaze direktno iz korena. Ostale uklonite do nivoa zemlje kako ne bi odvlačile snagu biljci. Ovih osnovnih 6 grana treba pustiti da rastu do visine od 1 metra i tada im odseći vrhove. Bilo bi najbolje razvući žicu u redovima i grane vezati tako da se ne polegnu na zemlju. Ako se grana savije na zemlju i tako ojača i odrveni, prilikom ispravljanja će verovatno doći do lomljenja grane.

FORMIRANJE BILJKE

Tokom cele vegetacije vrsta GB1 neobuzdano raste. Zato je morate konstantno orezivati kako bi uspeli formirati pravilan žbun. Prvo, neophodno je uklanjati nove grane koje rastu direkno iz korena, tako da na stabljici u prvoj godini ostane onih 6 osnovnih grana koje ste odabrali prilikom prvog orazivanja. Te nove grane se zovu "vodopije" i one odvlače snagu stabljici. Drugo, postavite žicu kako bi mogli grane vezati da stoje uspravno, jer se jako lako savijaju na zemlju. Osnovnih 6 grana pustite na visinu od 1 metra i onda im odsecite vrhove da u prvoj godini ne idu više u visinu. Na taj način će te podstaći jačanje osnovnih grana i efikasnije sazrevanje plodova.

OREZIVANJE GOJI SADNICA GB12 GODINA

Ako ste pratili uputstva iz prve godine, vrlo lako će te pravilno uraditi i zimsku rezidbu goji sadnica na početku druge godine. Tako se organizujte da rezidbu završtite pre početka vegetacije. Ono na šta bih još skrenuo posebno pažnju je orezivanje tokom cele godine. Varijetet goji bobica GB1 raste neobuzdano tokom cele godine. Ukoliko želite da pravilno formirate žbun koji će biti prozračan i podoban za zrejanje goji bobica, morate mnogo vremena da posvetite sadnicama. Ona će konstantno da pušta nove izdanke iz korena koje treba odklanjati jer odvlače snagu stabljici i potpuno zakrče taj celu sadnicu. Pored toga, treba paziti da ceo žbun ne bude pregust, jer tada goji bobice koje su unutar žbuna neće dobijati dovoljno svetlosti što će im otežati zrenje, a i neće imati potrebnu slast. Veliku pomoć Vam može pružiti razvučena žica. Na nje možete usmeravati grane tako da dobijete formu koju želite. Razvlačenje žice je velika investicija, ali puno olakšava odražvanje i berbu goji bobica. Pogotovo se kod berbe oseti promena, jer se ovako puno lakše pristupa granama, nego kada one leže na zemlji.

NAKON ZIME

Nakon završetka prve godine i sezone berbe (kraj novembra) trebalo bi sadnice pripremiti za zimu. Ukoliko ste sadnice povezali na žicu i grane ne leže na zemlji, tada možete slobodno da ostavite sadnice preko zime da miruju. Ako su grane polegnute na zemlju, trebalo bi ih nekako povezati i podići, da nisu na zemlji kada padne sneg. Jedan od najjeftinijih načina je zabadanjem kočića pored sadnice. Nakon toga uspravite grane i povežete ih u krug zajedno sa kočićem. Tada su sadnice spremne za zimu. Preko zime nema nikakvih radova na plantaži. U zavisnosti od vremenskih uslovna, trebalo bi se pripremati za zimsku rezidbu. Najčešće ona bude u periodu od kraja februara, pa do sredine marta.

ZIMSKA REZIDBA

Drugu godinu započinjete zimskom rezidbom. Najbolje bi bilo da ona bude obavljena pre početka vegetacije. Period u kojem možete to obaviti, u zavisnosti od vremenskih uslova, je kraj februara i početak marta. Rezidba goji sadnica na početku druge godine igra ključnu ulogu u formiranju žbuna. Na svakoj goji sadnici ostavite 4 - 6 najjačih grana koje idu direktno iz korena. Skratite te grane na visinu od 50 cm od zemlje. Ostale grane koje idu iz korena odsecite do zemlje. Zatim, na tim glavnim granama koje ste ostavili, uklonite sve bočne grane. Na taj način će na goji stabljici ostati 4 - 6 očišćenih grana koje idu direktno iz korena. Čim krene vegetacija, ova stabljika će se vrlo brzo razgranati.

ODRŽAVANJE ŽBUNA

Kao što smo već napomenuli vrsta goji bobica GB1 je izuzetno snažna biljka, prilagođena za naše klimatske uslove. Goji biljka će tokom godine da buja više nego što možete zamisliti. Nekoliko stvari je jako bitno. Prvo, tokom cele godine uklanjati sve nove male izdanke koje rastu iz korena tako da ostanu samo glavne koje ste ostavili u zimskoj rezidbi. Drugo, na osnovnim granama sadnice (4 - 6) koje idu iz korena uklonite sve bočne grane do visine od 25 - 30 cm od zemlje. Na poslednjih 25 cm glavnih grana pustite da rastu nove grane koje će formirati žbun. Tako biljku čuvate od bolesti. Treće, ako žbun ima gustu lisnatu masu, uklonite slabije grane tako da on dobije prozračnost sa svih strana.

OREZIVANJE GOJI SADNICA GB13 GODINA

Orezivanje goji sadnica u trećoj godini mnogo zavisi od načina uzgoja i orezivanja goji sadnica u prve dve godine. Primeri koji su navedeni na našem sajtu podrazumevaju da je na plantaži postavljena žica u redovima kako bi grane goji sadnice držala uspravno. Do ovog načina orezivanja smo samostalno došli, stoga ne garantujemo da će ovaj način biti pogodan za sve načine uzgoja žbunaste vrste goji bobica. Tu najviše mislimo na one plantaže koje nemaju postavljenu žicu u redovima.Za orezivanje jedne goji sadnice potrebno je 5 - 10 minuta ako jedna osoba orezuje sadnicu. U trećoj godini je važno da pravilno formirate drugi nivo sadnice iz koje će se razgranati još veći žbun u odnosu na predhodnu godinu. Nakon orezivanja goji sadnica što pre obavite zimsko prskanje kako bi zaštitili sadnice od prošlogodišnjih zaraza. Isto kao i u predhodnoj godini će biti važno orezivati goji sadnice tokom cele vegetacije. Na taj način ćemo omogućiti bolju prozračnost i veći prinos goji bobica. Takođe, osnovne grane koje rastu iz zemlje držite čistima, tj. bez bočnih grana na visini od 30 cm.

NAKON ZIME

Na slici je prikazana naša goji sadnica koju smo zatekli na plantaži pre orezivanja. Kao što vidite, ima veoma puno manjih i većih grana koje se pružaju na sve strane. Evo nekoliko korisnih saveta pri početnom orezivanju. Prvo uklonite sve polomljene grane na goji sadnici, jer one svakako neće donositi rod u ovoj sezoni. Nakon toga, predlažemo da uklonite sve grane koje naginju ka zemlji. Treće, mi smo na goji sadnici uklonili i grane koje se pružaju vodoravno. To smo uradili jer smatramo da goji žbun mora prvo da dosegne visinu od željenih 1.6 - 1.8 metara, a to jedino možemo postići sa granama koje idu uvis. Na sledećoj slici pogledajte šta dalje učiniti.

DRUGI NIVO ŽBUNA

Kada nam ostanu samo grane koje idu uvis, neophodno je odabrati samo one koje će nam omogućiti formiranje što rodnijeg goji žbuna. Mi smo se odlučili da na svakoj osnovnoj grani, koja ide iz zemlje, ostavimo u proseku po 2 nove grane od prošle godine. Naglasio sam "u proseku" jer se nekada desi ostavimo samo jednu granu, a nekada nam ostane i po tri nove grane na osnovnoj. To sve zavisi od toga kako su nam raspoređene grane u osnovi žbuna. Kada odabiramo grane koje ćemo formirati na drugom nivou, važno je da one budu optimalno raspoređene. Ako se grane međusobno ukrštaju, uklonite slabiju granu, a jaču ostavite. Kada završite formiranje drugog nivoa, ostaje Vam još samo jedan korak.

ČIŠĆENJE GRANA

U drugoj godini smo videli kako se iz četiri osnovne grane formirao veliki žbun kojeg je trebalo tokom cele vegetacije obuzdavati. Učeni iskustvom, odlučili smo sve grane, koje smo ostavili u trećoj godini, očistiti od malih bočnih grančica koje su ostale iz druge godine. Na taj način nam ostanu "gole" grane koje će nam ove godine olistati i formirati žbun. Takođe je potrebno nove grane u drugom nivou skratiti na određenu visinu. Mi smo to uradili u skladu sa žicom koja nam je postavljena u redovima. Pošto je nama žica u drugom redu na visini od 80 cm, gornje grane smo skratili na visinu od 100 cm kako bi ih mogli privezati na žicu da stoje uspravno kada budu pod teretom listova i bobica.

OREZIVANJE GOJI SADNICA GB14 GODINA

Orezivanje goji sadnica vrste GB1 u 4 godini nosi sa sobom nove izazove. Kako na tržištu ne postoje adekvatne smernice kako bismo pravilno trebali formirati goji žbun, odlučili smo se na neke novine za koje smatramo da će se dobro pokazati. Pored toga, možete primetiti da smo na početku 3 godine uzgoja podigli foliju koja je bila razvučena u redovima. To smo učinili iz nekoliko razloga. Naime, GB1 žbunasta vrsta je specifična po tome što izdanci rastu iz zemlje tokom cele godine i to vrlo jakim intenzitetom. Stoga ih je potrebno na svaki 3 nedelje ručno uklanjati kako ne bi odvlačile snagu osnovnom žbunu. Da bi mogli potpunije i lakše ukloniti te izdanke, morali smo odstraniti foliju. Pored toga što odvlače snagu, izdanci su vrlo osetljivi na nove zaraze pa se preko njih vrlo lako može razboleti i ceo žbun. Dalje, žicu smo razvukli u četiri nivoa i to sa obe strane stuba, u razmaku od 40 cm. To nam olakšava da zadržimo teške grane da ne padaju na zemlju u vremenu kada su pune ploda. Orezivanje u 4 godini iziskuje nešto više vremena u odnosu na prošlu godinu jer je potrebno više grana odstraniti, a one što ostanu se moraju skroz očistiti. Vreme orezivanja se kreće oko 10 minuta po jednom žbunu. Takođe, osnovne grane koje rastu iz zemlje držite čistima, tj. bez bočnih grana na visini od 30 cm.

NAKON ZIME

Početak radova na goji plantaži prvo iziskuje orezivanje žbuna. Osnovna uputstva orezivanja se ne razlikuju previše od onih koje smo napisali za predhodnu godinu. Prvo uklonite sve polomljene grane na goji sadnici, jer one svakako neće donositi rod u ovoj sezoni. Nakon toga, predlažemo da uklonite sve grane koje naginju ka zemlji. Treće, očistite izdanke koji su preostali od prošle sezone. Kod odstranjivanja izdanaka vam želimo skreniti pažnju na još jedan detalj. Ponekad se može ostaviti po jedan novi izdanak kako bi podmladili žbun. U tom slučaju gledajte da to bude najsnažniji i uspravan izdanak kako bi ste ga mogli voditi u visinu. Ponekad nove izdanke ostavljamo da bismo upotpunili već postojeći žbun, a ponekad se on pušta da raste kako bismo sa njim zamenili neku granu koja se nije dobro uklopila u samu formu žbuna. Tako ćete ga i podmladiti i lepše formirati.

VISINA I ŠIRINA

Nakon što smo izvršili osnovne korake orazivanja, prelazimo na složeniji deo koji zahteva mnogo veću pažnju prilikom orezivanja. U trećoj godini smo formirali drugi nivo žbuna, a u četvrtoj prelazimo na treći nivo što se primećuje i na slici. U trećoj godini smo se vodili samo principom "visine" dok smo u četvrtoj godini vođeni principima "visine i širine". Ovo se pogotov odnosi na sve one koji su sadili goji na rastojanjima u redu od 1.5 pa na više. Taj razmak između sadnica se može nadomestiti tako što ćemo ih voditi i u širinu. Predlažemo da to ne činite već na prvom nivou žice (40cm) nego tek od drugog nivoa (80cm) jer na taj način izbegavate da vam mlade grane, koje će ove godine izrasti, dodiruju zemlju. Pored toga, obratite pažnju da vam se ne ukrštaju grane, jer će vam to otežati i održavanje i branje goji bobica kada bude u punoj vegetaciji sa mnogo roda na granama.

VEZIVANJE

Novina koju smo ove godine primenili je sam način vezivanja grana za žicu. Zapravo ništa inovativno, jer se na ovaj način i loza vezuje. Naime, ovo smo uradili iz više razloga. Prvo, putem ovog vezivanja smo obezbedili širenje žbuna. Tako zauzimamo veći prostor u redu što će nam obezbediti i veću mogućnost za povećanje prinosa. Drugo, ovim načinom vezivanja možemo mnogo bolje osmisliti i formirati žbun tako da pravilno bude raspoređen, jer se položaj grana lakše kontroliše. Prošlih godina smo koristili vezice da pričvrstimo grane za žicu na mestu gde smo planirali, dok smo ove godine to postogli pomoću ovog načina motanja grane oko žice. Iskustvo nam govori da će iz ovih omotanih grana, nove bočne grane da rastu u visinu i na taj način ćemo obezbeđujemo širenje žbuna i vođenje novih bočnih grana u visinu. Metoda je nova i za nas, pa ćemo pratiti njenu praktičnost tokom cele godine.

VRH Call Now ButtonPOZOVITE